Kylie Jenner Rocks a Bright Pink Wig & Gold Outfit

Kylie Jenner đội tóc giả màu hồng và trang phục vàng sáng khi bước ra thành phố New York vào Chủ nhật (14/2).

Ngôi sao truyền hình thực tế đã trải qua ngày lễ tình nhân với bạn trai Tyga và ghi lại khoảng thời gian của họ trên tài khoản Instagram của cô ấy!

Kylie đã đăng một bức ảnh cô hôn bạn trai cũng như bức ảnh toàn bộ trang phục của cô với chú thích “một ngày hoàn hảo”. Hãy xem những bức ảnh trong ngày lễ tình nhân của họ bên dưới…

Kylie Jenner đội tóc giả màu hồng trong ngày lễ tình nhân…

Related Posts

Our Privacy policy

https://worldnewsdailyy.com - © 2024 News